ACTIEVOORWAARDEN “Hill's Pet 7,50€ Refund 

 

Actie georganiseerd door Hill's Pet Nutrition, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Westbroek 60-62, 4822 ZW Breda, Netherlands  (hierna ook “Hill's Pet Nutrition”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

 

1.            De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen ! (bij online aankopen worden er geen verzendkosten terugbetaald)


Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende Hill's Pet Nutrition producten in een winkel* gevestigd in  Nederland van de hierna vermelde kortingen genieten:


De lijst van producten vindt u onderaan de pagina2.            Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in Nederland (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Nederlands grondgebied). Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 01 januari 2023 (00:00u) tot en met 31 december 2024 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de deelnemende Hill's Pet Nutrition-producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.

 

3.            Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

  •         Ontvang je persoonlijke cashback link per mail bij registratie op de Hill's website.
  •         Koop 1 van de hierboven vermelde Hill's Pet Nutrition -producten.
  •         Open de link en vul het cashbackformulier in op het Hashting platform
  •         Laad een foto van uw kassaticket op

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.
4.            Beperkingen

Tijdens de Actieperiode wordt maximaal 1 product terugbetaald (m.n. Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/email/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters).

Er worden maximum2000 cashbacklinks uitgedeeld over de Actieperiode, die elk 20 dagen geldig zijn na ontvangst met een maximum bedrag van 7,50€ terugbetaald. 

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

 5.           Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions N.V.(ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Hill's Pet Nutrition overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Hill's Pet Nutrition bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Hill's Pet Nutrition®-acties, zal Hashitng uw gegevens bezorgen aan Hill's Pet Nutrition . In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Hill's Pet Nutrition®-privacyverklaring beschikbaar op de website van Hill's Pet Nutrition®.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Hill's Pet Nutrition kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Hill's Pet Nutrition verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Hill's Pet Nutrition enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.


Hill's Pet Nutrition®-product

Korting**

PRODUCT NAME EAN codeSize
Prescription Diet b/d Dog Food with Chicken527420453753 Kg
Prescription Diet b/d Dog Food with Chicken5274286410512 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Dog Food with Chicken527420422371,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Dog Food with Chicken527420521444 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Dog Food with Chicken5274206477210 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Dog Food with Chicken5274291760312 Kg
Prescription Diet c/d Multicare + Metabolic Dog Food527420416501,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare + Metabolic Dog Food5274203739412 Kg
Prescription Diet d/d Dog Food with Duck & Rice527420417421,5 Kg
Prescription Diet d/d Dog Food with Duck & Rice527420417284 Kg
Prescription Diet d/d Dog Food with Duck & Rice5274204328910 Kg
Prescription Diet d/d Dog Food with Duck & Rice5274291790012 Kg
Prescription Diet Derm Defense Dog Food with Chicken527420442861,5 Kg
Prescription Diet Derm Defense Dog Food with Chicken527420447434 Kg
Prescription Diet Derm Defense Dog Food with Chicken5274204561010 Kg
Prescription Diet Derm Defense Dog Food with Chicken5274200890512 Kg
Prescription Diet Derm Complete Puppy527420604531,5 Kg
Prescription Diet Derm Complete Puppy527420608114 Kg
Prescription Diet Derm Complete Puppy5274206035412 Kg
Prescription Diet Derm Complete Mini Dog Food527420474851 Kg
Prescription Diet Derm Complete Mini Dog Food527420387976 Kg
Prescription Diet Derm Complete Dog Food527420423291,5 Kg
Prescription Diet Derm Complete Dog Food527420455804 Kg
Prescription Diet Derm Complete Dog Food5274205047810 Kg
Prescription Diet Derm Complete Dog Food5274203870412 Kg
Prescription Diet i/d Dog Food with Chicken527420475531,5 Kg
Prescription Diet i/d Dog Food with Chicken527420417804 Kg
Prescription Diet i/d Dog Food with Chicken5274204315910 Kg
Prescription Diet i/d Dog Food with Chicken5274204073812 Kg
Prescription Diet i/d Dog Food with Chicken5274204316616 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Mini Dog Food with Chicken527420474161 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Mini Dog Food with Chicken527420453683 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Mini Dog Food with Chicken527420455976 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Dog Food with Chicken527420268621,5 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Dog Food with Chicken527420422444 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Dog Food with Chicken5274202685510 Kg
Prescription Diet i/d Low Fat Dog Food with Chicken527420405781,5 Kg
Prescription Diet i/d Low Fat Dog Food with Chicken527420421144 Kg
Prescription Diet i/d Low Fat Dog Food with Chicken5274204789810 Kg
Prescription Diet i/d Low Fat Dog Food with Chicken5274204055412 Kg
Prescription Diet i/d Sensitive Dog Food with Egg&Rice527420408061,5 Kg
Prescription Diet i/d Sensitive Dog Food with Egg&Rice527420438214 Kg
Prescription Diet i/d Sensitive Dog Food with Egg&Rice5274204452110 Kg
Prescription Diet i/d Sensitive Dog Food with Egg&Rice5274204059212 Kg
Prescription Diet i/d Stress Mini Dog Food with Chicken527420553981 Kg
Prescription Diet i/d Stress Mini Dog Food with Chicken527420481233 Kg
Prescription Diet i/d Stress Mini Dog Food with Chicken527420450096 Kg
Prescription Diet j/d Dog Food527420416674 Kg
Prescription Diet j/d Dog Food5274204614310 Kg
Prescription Diet j/d Dog Food5274291830312 Kg
Prescription Diet j/d Dog Food5274204574016 Kg
Prescription Diet k/d Early Stage Dog Food527420423741,5 Kg
Prescription Diet k/d Early Stage Dog Food5274230103712 Kg
Prescription Diet k/d Dog Food527420423501,5 Kg
Prescription Diet k/d Dog Food527420447054 Kg
Prescription Diet j/d Canine Reduced Calorie5274261390112 Kg
Prescription Diet k/d Dog Food5274291820412 Kg
Prescription Diet k/d+Mobility Dog Food527420471404 Kg
Prescription Diet k/d+Mobility Dog Food5274201160812 Kg
Prescription Diet l/d Dog Food527420416981,5 Kg
Prescription Diet l/d Dog Food527420417974 Kg
Prescription Diet l/d Dog Food5274204245910 Kg
Prescription Diet Metabolic Mini Dog Food with Chicken527420472181 Kg
Prescription Diet Metabolic Mini Dog Food with Chicken527420426193 Kg
Prescription Diet Metabolic Mini Dog Food with Chicken527423354146 Kg
Prescription Diet Metabolic Mini Dog Food with Chicken527420471889 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Chicken527422097081,5 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Chicken527422098074 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Chicken5274204262610 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Chicken5274220990612 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Lamb & Rice527420443091,5 Kg
Prescription Diet Metabolic Dog Food with Lamb & Rice5274204453812 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Mini Dog Food with Chicken527420455421 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Mini Dog Food with Chicken527420452903 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Mini Dog Food with Chicken527420452696 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Dog Food with Chicken527420451461,5 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Dog Food with Chicken527420006264 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Dog Food with Chicken5274204563410 Kg
Prescription Diet Metabolic+Mobility Dog Food with Chicken5274200063312 Kg
Prescription Diet r/d Dog Food with Chicken527426654054 Kg
Prescription Diet r/d Dog Food with Chicken5274204725610 Kg
Prescription Diet t/d Mini Dog Food with Chicken527424021093 Kg
Prescription Diet t/d Dog Food with Chicken527420474474 Kg
Prescription Diet t/d Dog Food with Chicken5274240270310 Kg
Prescription Diet OnCare Dog Food with Chicken527420571321,5 Kg
Prescription Diet OnCare Dog Food with Chicken527420571494 Kg
Prescription Diet OnCare Dog Food with Chicken5274205716310 Kg
Prescription Diet u/d Dog Food527420468464 Kg
Prescription Diet u/d Dog Food5274204171110 Kg
Prescription Diet w/d Dog Food with Chicken527426658014 Kg
Prescription Diet w/d Dog Food with Chicken5274204312810 Kg
Prescription Diet z/d Mini Dog Food527420452451 Kg
Prescription Diet z/d Mini Dog Food527420406226 Kg
Prescription Diet z/d Dog Food527420404243 Kg
Prescription Diet z/d Dog Food527420404558 Kg
Prescription Diet z/d Dog Food5274204041710 Kg
Vet Essentials Canine Puppy Growth Small&Mini Chicken527422437022 Kg
Vet Essentials Puppy Growth Small & Mini Chicken527422439007 Kg
Vet Essentials Canine Puppy Growth Medium Chicken527428690012 Kg
Vet Essentials Canine Puppy Growth Medium Chicken527420530358 Kg
Vet Essentials Canine Puppy Growth Large Breed Chicken5274205310314 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Small & Mini Chicken527429000012 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Small & Mini Chicken527429002097 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Small & Mini Chicken527420408827 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Medium Chicken527428692092 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Medium Chicken5274286620810 Kg
Vet Essentials Canine Adult Dental Health Large Breed5274217250713 Kg
Vet Essentials Canine Mature Adult Dental Health Small & Mini Chicken527429001002 Kg
Vet Essentials Canine Mature Adult Dental Health Small & Mini Chicken527429003087 Kg
Vet Essentials Canine Mature Adult Dental Health Medium & Large Breed Chicken527428693082 Kg
Vet Essentials Canine Mature Adult Dental Medium & Large Breed Chicken5274286650510 Kg
Vet Essentials NeuteredDog Adult Large Breed5274234450812 Kg
Vet Essentials Canine Adult NeuteredDog Small&Mini Chicken527423447061,5 Kg
Vet Essentials Canine Adult NeuteredDog Medium Chicken5274234460710 Kg
Vet Essentials Canine Adult Small&Mini No Grain Tuna & Potatoes527420334027 Kg
Vet Essentials Canine Adult Medium No Grain Tuna & Potatoes527420333962 Kg
Vet Essentials Canine Adult Medium No Grain Tuna & Potatoes5274203350110 Kg
Vet Essentials Canine Adult Small & Mini Lamb & Rice527420337092 Kg
Vet Essentials Canine Adult Small & Mini Lamb & Rice527420336937 kg
Vet Essentials Canine Adult Medium Lamb & Rice527420336792 Kg
Vet Essentials Canine Adult Medium Lamb & Rice5274203364810 Kg
Vet Essentials Canine Adult Medium Lamb & Rice5274203362414 Kg
Vet Essentials Canine Adult Large Breed Lamb & Rice5274203360016 Kg
Vet Essentials Canine Adult Healthy Digestion Biome Small & Mini527420426642 Kg
Vet Essentials Canine Adult Healthy Digestion Biome Small & Mini527420426407 Kg
Vet Essentials Canine Adult Healthy Digestion Biome Medium Breed527420428242 Kg
Vet Essentials Canine Adult Healthy Digestion Biome Medium Breed5274204311110 Kg
Vet Essentials Canine Adult Healthy Digestion Biome Large Breed5274204420010 Kg
Vet Essentials Canine Adult Calm & Healthy Small & Mini527420412612 Kg
Vet Essentials Canine Adult Calm & Healthy Small & Mini527420414527 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Small&Mini with ActivBiome+ with Chicken 6x2kg527420549022 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Small&Mini with ActivBiome+ with Chicken 7kg527420547427 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Medium with ActivBiome+ with Chicken 6x2kg527420549952 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Medium with ActivBiome+ with Chicken 8kg527420548348 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Large Breed with ActivBiome+ with Chicken 7kg527420582907 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Puppy Large Breed with ActivBiome+ with Chicken 14kg5274205476614 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult Small&Mini with Lamb&Rice 6x2kg527420560122 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult Medium with Lamb&Rice 6x2kg527420560052 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult Medium with Lamb&Rice 10kg5274205598510 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult Large Breed with Lamb&Rice 14kg5274205625814 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit No Grain Adult Medium with Tuna & Potato 6x2kg527420550602 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit No Grain Adult Medium with Tuna & Potato 10kg5274205507710 Kg
Vet Essentials Canine Multi-Benefit + Senior Health Mature Adult 7+ Small & Mini527420617572 Kg
Vet Essentials Canine Multi-Benefit + Senior Health Mature Adult 7+ Medium & Large Breed527420617712 Kg
Vet Essentials Canine Multi-Benefit + Senior Health Mature Adult 7+ Medium & Large Breed5274206179510 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Small&Mini with Chicken 4x2kg527420557322 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Small&Mini with Chicken 7kg527420562727 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Medium & Large Breed with Chicken 4x2kg527420563882 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Medium & Large Breed with Chicken 10kg5274205633310 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Medium & Large Breed with Chicken 13kg5274205632613 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Weight Adult 1+ Small&Mini with Chicken 4x2kg527420557702 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Weight Adult 1+ Medium with Chicken 10kg5274205587910 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Weight Adult 1+ Large Breed with Chicken 14kg5274205603614 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ Small&Mini 6x2kg527420544452 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ Small&Mini 7kg527420545517 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ Medium 6x2kg527420545442 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ Medium 10kg5274205452010 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ Large Breed 14kg5274205456814 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Calm Adult Small&Mini 6x2kg527420544692 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Calm Adult Small&Mini 7kg527420544077 Kg
Science Plan Puppy Small & Mini Dog Food Chicken527422817041,5 Kg
Science Plan Puppy Small & Mini Dog Food Chicken527422818033 Kg
Science Plan Puppy Small & Mini Dog Food Chicken527420385996 Kg
Science Plan Puppy Small & Mini Dog Food Lamb&rice527420488711,5 Kg
Science Plan Puppy Small & Mini Dog Food Lamb&rice527420488646 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Chicken527420249742,5 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Chicken5274292630812 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Chicken5274202572814 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Chicken5274202558218 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Lamb&rice527420250182,5 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Lamb&rice5274292640712 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Lamb&rice5274202573514 Kg
Science Plan Puppy Medium Dog Food Lamb&rice5274202564318 Kg
Science Plan Puppy Large Breed Dog Food Chicken527422011082,5 Kg
Science Plan Puppy Large Breed Dog Food Chicken5274202506312 Kg
Science Plan Puppy Large Breed Dog Food Chicken5274220150416 Kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Small & Mini527420534241,5 kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Small & Mini527420533633 kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Small & Mini527420533706 Kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Medium527420532642,5 kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Medium5274205347912 kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Medium5274205338714 kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Large Breed5274205339412 Kg
Science Plan Puppy Perfect Digestion Large Breed5274205348614,5 kg
Science Plan Adult Small & Mini Dog Food Chicken527422821071,5 Kg
Science Plan Adult Small & Mini Dog Food Chicken527422822063 Kg
Science Plan Adult Small & Mini Dog Food Chicken527420247696 Kg
Science Plan Adult Small & Mini Dog Food Lamb&rice527420081891,5 Kg
Science Plan Adult Small & Mini Dog Food Lamb&rice527420253916 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Chicken527423266032,5 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Chicken5274232760012 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Chicken5274202584114 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Chicken5274202574214 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Lamb&rice527420252232,5 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274292670412 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274202587214 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274202586514 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274202555118 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Tuna&rice527420255992,5 Kg
Science Plan Adult Medium Dog Food Tuna&rice5274292690212 Kg
Science Plan Canine Adult Culinary Creations Medium with Duck&Potatoes527420546432,5 Kg
Science Plan Canine Adult Culinary Creations Medium with Duck&Potatoes5274205472812 Kg
Science Plan Canine Adult Culinary Creations Medium with Duck&Potatoes5274205473514 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Chicken527420250492,5 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Chicken5274292700812 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Chicken5274202607714 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Chicken5274212110918 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Lamb&rice5274292710712 Kg
Science Plan Adult Large Breed Dog Food Lamb&rice5274202588914 Kg
Science Plan Mature Adult Small & Mini Dog Food Chicken527422826021,5 Kg
Science Plan Mature Adult Small & Mini Dog Food Chicken527422827013 Kg
Science Plan Mature Adult Small & Mini Dog Food Chicken527420254076 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Chicken527420252922,5 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Chicken5274292720612 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Chicken5274202593314 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Chicken5274202617614 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Chicken5274202554418 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Lamb&rice527420252782,5 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274292730512 Kg
Science Plan Mature Adult Medium Dog Food Lamb&rice5274202615214 Kg
Science Plan Mature Adult Large Breed Dog Food Chicken5274292740412 Kg
Science Plan Mature Adult Large Breed Dog Food Chicken5274202592614 Kg
Science Plan Mature Adult Large Breed Dog Food Chicken5274218300818 Kg
Science Plan Senior Small & Mini Dog Food Chicken527422830051,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Small & Mini Dog Food Chicken527420247831,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Small & Mini Dog Food Chicken527423663026 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Medium Dog Food Chicken527420252092 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Medium Dog Food Chicken5274202521612 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Large Breed Dog Food Chicken5274236690612 Kg
Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Small&Mini Dog Food Chicken527420524411,5 Kg
Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Small&Mini Dog Food Chicken527420524656 Kg
Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Medium Dog Food Chicken527420528232,5 Kg
Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Medium Dog Food Chicken5274205242712 Kg
Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Large Breed Dog Food Chicken5274205241012 Kg
Science Plan Adult Light Small & Mini Dog Food Chicken527420247451,5 Kg
Science Plan Adult Light Small & Mini Dog Food Chicken527420253846 Kg
Science Plan Adult Light Medium Dog Food Chicken527420253392,5 Kg
Science Plan Adult Light Medium Dog Food Chicken5274275700112 Kg
Science Plan Adult Light Medium Dog Food Chicken5274202606014 Kg
Science Plan Adult Light Medium Dog Food Chicken5274202583414 Kg
Science Plan Adult Light Large Breed Dog Food Chicken5274275450512 Kg
Science Plan Adult Light Large Breed Dog Food Chicken5274202590214 Kg
Science Plan Adult Light Large Breed Dog Food Chicken5274229600518 Kg
Science Plan Mature Adult Light Small & Mini Dog Food Chicken527421700082,5 Kg
Science Plan Mature Adult Light Medium Dog Food Chicken527420172112,5 Kg
Science Plan Mature Adult Light Medium Dog Food Chicken5274275440612 Kg
Science Plan Mature Adult Light Medium Dog Food Chicken5274202616914 Kg
Science Plan Canine Adult 7+ Senior Vitality Small & Mini Chicken & Rice527420248681,5 Kg
Science Plan Canine Adult 7+ Senior Vitality Small & Mini Chicken & Rice527420157816kg
Science Plan Canine Adult 7+ Senior Vitality Chicken & Rice527420158282,5 Kg
Science Plan Canine Adult 7+ Senior Vitality Chicken & Rice5274202550612 Kg
Science Plan Canine Adult 7+ Senior Vitality Chicken & Rice5274202610714 Kg
Science Plan Canine Adult 5+ Senior Vitality Large Breed with Chicken and Rice527420158662,5 Kg
Science Plan Canine Adult 5+ Senior Vitality Large Breed with Chicken and Rice5274202525412 Kg
Science Plan Canine Adult 5+ Senior Vitality Large Breed with Chicken and Rice5274202596414 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Small & Mini Dog Food Chicken527420082401,5 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Small & Mini Dog Food Chicken527420082643 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Small & Mini Dog Food Chicken527420254146 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Medium Dog Food Chicken527420251312,5 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Medium Dog Food Chicken5274201729712 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Medium Dog Food Chicken5274202609114 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Small&Mini Dog Food with chicken & brown rice527420440881,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Small&Mini Dog Food with chicken & brown rice527420441013 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Small&Mini Dog Food with chicken & brown rice527420441186 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Medium Dog Food with chicken & brown rice527420441322,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Medium Dog Food with chicken & brown rice5274204414912 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Medium Dog Food with chicken & brown rice5274204415614 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Large Breed Dog Food with chicken & brown rice 12kg5274204416312 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Large Breed Dog Food with chicken & brown rice5274204417014 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Small&Mini with Salmon527420609031,5 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Small&Mini with Salmon527420609276 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Medium with Salmon527420610472,5 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Medium with Salmon5274206106112 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Medium with Salmon5274206107814 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Large with Salmon5274206109212 Kg
Science Plan Canine Adult Hypoallergenic Large with Salmon5274206110814 Kg
Science Plan Puppy No Grain Dog Food Chicken5274203701112 Kg
Science Plan Puppy No Grain Dog Food Chicken5274203700414 Kg
Science Plan Puppy No Grain Dog Food Chicken527420370352,5 Kg
Science Plan Adult Small & Mini No Grain Dog Food Tuna527420373181,5 Kg
Science Plan Adult Small & Mini No Grain Dog Food Tuna527420375233 Kg
Science Plan Adult Small & Mini No Grain Dog Food Tuna527420375306 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Chicken527420371102,5 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Chicken5274203709712 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Chicken5274203708014 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Tuna527420373322,5 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Tuna5274203749312 Kg
Science Plan Adult Medium No Grain Dog Food Tuna5274203750914 Kg
Science Plan Adult Large Breed No Grain Dog Food Chicken5274203722612 Kg
Science Plan Adult Large Breed No Grain Dog Food Chicken5274203723314 Kg
Science Plan Mature Adult No Grain Dog Food Chicken527420372572,5 Kg
Science Plan Mature Adult No Grain Dog Food Chicken5274203726412 Kg
Science Plan Mature Adult No Grain Dog Food Chicken5274203727114 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Small & Mini Dog Food Chicken527420248061,5 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Small & Mini Dog Food Chicken527420256366 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Medium Dog Food Chicken527420251242,5 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Medium Dog Food Chicken5274280960112 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Medium Dog Food Chicken5274202613814 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Large Breed Dog Food Chicken5274280970012 Kg
Science Plan Adult Healthy Mobility Large Breed Dog Food Chicken5274202601514 Kg
Science Plan Adult Oral Care Dog Food Chicken527420251862 Kg
Science Plan Adult Oral Care Dog Food Chicken5274202553712 Kg
Science Plan Adult Performance Dog Food Chicken5274275690512 Kg
Science Plan Adult Performance Dog Food Chicken5274202611414 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Cat Food527429185011,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Cat Food527420422063 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Cat Food with Chicken527420422138 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Cat Food5274204212112 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Chicken527422842001,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Chicken527420443303 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Chicken527422844088 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Chicken5274204380712 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Ocean Fish527420503861,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Ocean Fish527420503623 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress Cat Food with Ocean Fish527420503488 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic Cat Food with Chicken527420375851,5 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic Cat Food with Chicken527420438143 Kg
Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic Cat Food with Chicken527420374178 Kg
Prescription Diet d/d Cat Food527420271801,5 Kg
Prescription Diet d/d Cat Food with Duck&Green Pea527420475843 Kg
Prescription Diet i/d Cat Food with Chicken527420412301,5 Kg
Prescription Diet i/d Cat Food with Chicken527420431423 Kg
Prescription Diet i/d Cat Food with Chicken527420410498 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Cat Food with Chicken527420270051,5 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Cat Food with Chicken527420420843 Kg
Prescription Diet Gastrointestinal Biome Cat Food with Chicken527420648268 Kg
Prescription Diet j/d Cat Food527420416361,5 Kg
Prescription Diet j/d Cat Food527420483523 Kg
Prescription Diet k/d Early Stage Cat Food527420436161,5 Kg
Prescription Diet k/d Cat Food with Chicken527429186001,5 Kg
Prescription Diet k/d Cat Food with Chicken527420437603 Kg
Prescription Diet k/d Cat Food with Chicken527420437468 Kg
Prescription Diet k/d Cat Food with Tuna527420185771,5 Kg
Prescription Diet k/d+Mobility Cat Food527420499911,5 Kg
Prescription Diet k/d+Mobility Cat Food527420447673 Kg
Prescription Diet l/d Cat Food with Chicken527428695061,5 Kg
Prescription Diet m/d Cat Food with Chicken527428685091,5 Kg
Prescription Diet m/d Cat Food with Chicken527420482083 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Tuna527420579411,5 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Tuna527420579103 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Tuna527420578978 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Chicken527422147021,5 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Chicken527420426333 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Chicken527420094218 Kg
Prescription Diet Metabolic Cat Food with Chicken5274204724912 Kg
Prescription Diet OnCare Cat Food with Chicken527420582761,5 Kg
Prescription Diet r/d Cat Food with Chicken527420481853 Kg
Prescription Diet s/d Cat Food with Chicken527429189071,5 Kg
Prescription Diet s/d Cat Food with Chicken527420424733 Kg
Prescription Diet t/d Cat Food with Chicken527428688061,5 Kg
Prescription Diet t/d Cat Food with Chicken527420419953 Kg
Prescription Diet w/d Multi-Benefit Cat Food527420422513 Kg
Prescription Diet y/d Cat Food527421680051,5 Kg
Prescription Diet y/d Cat Food527420425033 Kg
Prescription Diet z/d Cat Food527420443781,5 Kg
Prescription Diet z/d Cat Food527420473933 Kg
Prescription Diet z/d Cat Food527420455356 Kg
Vet Essentials Kitten Growth Chicken527428666041,5 Kg
Vet Essentials Kitten Growth Chicken527420532023 Kg
Vet Essentials Feline Young Adult Dental Health Chicken527428667031,5 Kg
Vet Essentials Feline Young Adult Dental Health Chicken527420345462,5 Kg
Vet Essentials Feline Young Adult NeuteredCat Lower Fat Chicken527420345222,5 Kg
Vet Essentials Feline Young Adult Dental Health Chicken527428965026,5 Kg
Vet Essentials Feline Young Adult NeuteredCat Lower Fat527426548058 Kg
Vet Essentials Feline Mature Adult Dental Health Chicken527428668021,5 Kg
Vet Essentials Feline Mature Adult Dental Health Chicken527420344922,5 Kg
Vet Essentials Feline Mature Adult Dental Health Chicken527428966016,5 Kg
Vet Essentials Feline Mature Adult NeuteredCat Lower Fat Chicken527420344302,5 Kg
Vet Essentials Feline Adult No Grain Tuna & Potatoes527420332281,5 kg
Vet Essentials Feline Adult No Grain Tuna & Potatoes527420333418 Kg
Vet Essentials Feline Adult Chicken527420333721,5 Kg
Vet Essentials Feline Adult Chicken527420334578 Kg
Vet Essentials Feline Adult Healthy Digestion Biome527420442311,5 Kg
Vet Essentials Feline Adult Healthy Digestion Biome527420442628 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Kitten with ActivBiome+ Chicken 6x1.5kg527420545131,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Kitten with ActivBiome+ Chicken 4x3kg527420548033 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult with Chicken 6x1.5kg527420555891,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit Adult with Chicken 6.5kg527420555656,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit No Grain Adult with Tuna&Potato 6x1.5kg527420550151,5 Kg
Vet Essentials Canine Multi-Benefit + Senior Health Mature Adult 7+527420618011,5 Kg
Vet Essentials Canine Multi-Benefit + Senior Health Mature Adult 7+527420617333 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ Chicken 6x1.5kg527420564701,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ with Chicken 3kg527420562413 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Dental Adult 1+ with Chicken 6.5kg527420562036,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Weight Young Adult with Chicken 3kg527420555103 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Weight Young Adult with Chicken 8kg527420555588 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ 6x1.5kg527420544381,5 Kg
Vet Essentials Multi-Benefit + Digestion Adult 1+ 6.5kg527420543846,5 Kg
Science Plan Kitten Cat Food Chicken527420236491,5 Kg
Science Plan Kitten Cat Food Chicken527420243633 Kg
Science Plan Kitten Cat Food Chicken527420237317 Kg
Science Plan Kitten Cat Food Tuna527420228021,5 Kg
Science Plan Kitten Perfect Digestion527420534481,5 kg
Science Plan Kitten Perfect Digestion527420534177 kg
Science Plan Kitten Perfect Digestion5274205324010 kg
Science Plan Sterilised Cat Kitten Chicken527420535921,5 Kg
Science Plan Sterilised Cat Kitten Chicken527420535163 Kg
Science Plan Sterilised Cat Kitten Chicken527420536397 Kg
Science Plan Sterilised Cat Kitten Chicken5274205364610 Kg
Science Plan Adult Cat Food Chicken527420308141,5 Kg
Science Plan Adult Cat Food Chicken527420308383 Kg
Science Plan Adult Cat Food Chicken527420228407 Kg
Science Plan Adult Cat Food Chicken5274202441710 Kg
Science Plan Adult Cat Food Chicken5274262910015 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Lamb527420229491,5 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Lamb527420240803 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Lamb527420236707 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Lamb5274202439410 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Tuna527420237241,5 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Tuna527420241033 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Tuna527420236187 Kg
Science Plan Adult Cat Food with Tuna5274202437010 Kg
Science Plan Feline Adult Culinary Creations with Salmon&Carrots527420547111,5 Kg
Science Plan Feline Adult Culinary Creations with Salmon&Carrots5274205467410 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Chicken527420234031,5 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Chicken527420240043 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Chicken527420231827 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Chicken5274202425710 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Tuna527420232121,5 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Tuna5274202423310 Kg
Science Plan Senior Cat Food Chicken527420233111,5 Kg
Science Plan Senior Cat Food Chicken527420241273 Kg
Science Plan Senior Cat Food Chicken527420233597 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Cat Food Chicken527423673091,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Cat Food Chicken527420258272,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Weight Cat Food Chicken527420245237 Kg
Science Plan Adult Light Cat Food Chicken527427520061,5 Kg
Science Plan Adult Light Cat Food Chicken527420230147 Kg
Science Plan Adult Light Cat Food Chicken5274202433210 Kg
Science Plan Adult Light Cat Food Tuna527427607041,5 Kg
Science Plan Mature Adult Cat Food Light Chicken527427616021,5 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Chicken527429351021,5 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Chicken527420302723 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Chicken527420232817 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Chicken5274202427110 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Chicken5274203030215 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Tuna527429352011,5 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Tuna527420239463 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Tuna527420234587 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Tuna5274202429510 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Tuna5274203029615 kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Duck527420359701,5 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Duck527420359633 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Duck527420360077 Kg
Science Plan Sterilised Cat Adult Duck5274203599410 Kg
Science Plan Mature Adult Sterilised Cat Food Chicken527429353001,5 Kg
Science Plan Mature Adult Sterilised Cat Food Chicken527420240423 Kg
Science Plan Mature Adult Sterilised Cat Food Chicken5274202431810 Kg
Science Plan Adult Multicare Health Sterilised Cat Food Chicken527420037641,5 Kg
Science Plan Adult Multicare Health Sterilised Cat Food Chicken527420037713 Kg
Science Plan Adult Multicare Health Sterilised Cat Food Chicken527420235027 Kg
Science Plan Feline Adult 7+ Senior Vitality Chicken with Rice527420159031,5 Kg
Science Plan Feline Adult 7+ Senior Vitality Chicken with Rice527420227897 Kg
Science Plan Adult Oral Care Cat Food Chicken527427522041,5 Kg
Science Plan Adult Oral Care Cat Food Chicken527420235407 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Cat Food Chicken527420172421,5 Kg
Science Plan Adult Sensitive Stomach & Skin Cat Food Chicken527420231377 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Cat Food527420432581,5 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Cat Food527420432343 Kg
Science Plan Adult Perfect Digestion Cat Food527420432657 Kg
Science Plan Adult Hairball Indoor Cat Food Chicken527427524021,5 Kg
Science Plan Adult Hairball Indoor Cat Food Chicken527420240113 Kg
Science Plan Adult Hairball Indoor Cat Food Chicken5274202417210 Kg
Science Plan Mature Adult Hairball Indoor Cat Food Chicken527427610081,5 Kg
Science Plan Feline Kitten No Grain Cat Food Chicken527420370591,5 Kg
Science Plan Feline Adult No Grain Cat Food Chicken527420369841,5 Kg
Science Plan Feline MAture Adult No Grain Cat Food Chicken527420372021,5 Kg7,50€ terugbetaald* De deelnemende winkels worden  vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende Hill's Pet Nutrition®-product door middel van een terugbetaling toegekend.