ACTIEVOORWAARDEN “ Danone natuuryoghurt 460g en Cottage Cheese 420g 

 

Actie georganiseerd door NV Danone SA  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0402.734.595, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel (hierna ook “Danone”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).



1.           De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen


Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende DANONE producten in een winkel* gevestigd in België en Luxemburg van de hierna vermelde kortingen genieten:

Danone®-product

Korting**

Danone natuuryoghurt 460g - 1stuk

Danone Cottage Cheese 420 g – 1 stuk

100% terugbetaald

 

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende Danone®-product door middel van een terugbetaling toegekend.



2.           Geldigheid van de actie


De actie is uitsluitend geldig in België en Luxemburg (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied) bij volgende deelnemende winkelpunten: Colruyt, Spar, Okay, Makro, Intermarché, Match, Cora, Alvo, Auchan, Delhaize, Carrefour,...

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 4 januari 2021 (00:00u) tot en met 24 januari* 2021 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Danone®-producten waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

* zolang de voorraad strekt (2000 stukken)



3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting


De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

-          Koop één van de hierboven vermelde Danone®-producten.

-          Na het klikken op de Danone®advertentie kan u een aanvraag verzenden.

-          Verzend de unieke code die u via WhatsApp of SMS ontvangt.

-          Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-          Vul daar het deelnameformulier in.

-          Omcirkel het aangekochte Danone®-product op uw kassaticket en laad een foto van uw kassaticket vervolgens op.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.




4.           Beperkingen


            - Max 1 unieke cashback-link per gsm/persoon/email/IBAN/familie & per product


            - Max 1 terugbetaling van 1 pack per gsm/persoon/email/IBAN/familie  

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.


5.                    De promotiecodes mogen niet zonder toestemming van het merk of de externe Partner Hashting worden gepubliceerd op publieke fora (websites, fb-groepen, ea). Bij inbreuk zal de externe partner Hashting een schadevergoeding vragen aan de persoon/partij die de promotiecodes zelf heeft verspreid.   

 

6.          Persoonsgegevens


De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Danone overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Danone bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Danone®-acties, komt u terecht op de website van Danone® waar u desgewenst uw gegevens kunt invullen om geïnformeerd te worden over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Danone®. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Danone®-privacyverklaring beschikbaar op de website van Danone ®.



7.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.